זַאדּ

זַאדּ

הוסיף, גבר. וגם: מזון.
שימושים ופתגמים: 
אַלַּלהּ יְזִידִּה´ עֲלַא אַעְדַּאהּ
אלו-הים יגבירו על אויביו 
ברכת איחולים
 
זַאדּ לִהּ פִ´י אַלצַּעַר
יוסיף צער על צערו 
אומרים לאדם המתעקש לעשות ענין שלא נראה לאומר.
 
זַאדּ עֲלֵיהּ
הוסיף עליו, גבר עליו
 
זַאדּ פִ´י אַיַּאמִהּ
יוסיף (ה´) לו ימים על ימיו
זַאדּ פִ´י עמְרִהּ
(ה´) יוסיף על שנותיו
(ה´) יאריך בימיו
 
זַאדּ פִ´י רִזְקִהּ
יוסיף (ה´) לו פרנסה על פרנסתו או אושר על אושרו
 
זַאדַּתּ עֲלֵיהּ אַלְבִּכְ´יָה
התגברה עליו הבכיה, גבר עליו הצער
 
זִדּ
הוסף, עוד, יותר
 
מַא זִדּ גַּא
לא בא עוד
 
עַאדִּהּ בִּין יְזִידּ פִ´אלִשְעוּת´
הוא עוד מוסיף לרשעותו
אומרים לאדם שמטיפים לו לחדול מרשעותו.
 
ולמשמעות מזון:
 
מַא זַאדִּהּ אִלַּא פִ´לְעַתּ כ´וּבְּז
אין מזונו אלא חתיכת לחם ותו לא
 
מַזְוַדּ
ילקוט, תיק עור הנתלה על הכתף לנשיאת מזון
 
עָני מַא מְעִהּ לָא הוּ זַאדּ
עני אין לו אפילו מזון
 
שְעֲרַהּ פִ´י אַלזַּאדּ
שערה במזון (גרמה לאי רצון לאכול)
מילון: