טַבַּק

טַבַּק

מַשֹאֵתּ, והוא מגש של פירותּ וממתּקים מסודּרים יפה, שמשפחתּ הכּלה נותּנים לה בּפורים הראשון, שלאחר החתּונה.
מילון: