גַעְר

גַעְר

פירותּ בּוסר, בּפרט פירותּ המישמש בּעודּם בּוסר.
מילון: