זָאגּ

זָאגּ

בעל
שימושים ופתגמים: 
לַא זָאגּ וֲלַא גֲּנַא
לא בעל ולא ילדים
 
קְדּוּ זָאגִּש וְלָא מַא הוּ שִי
כבר הוא בעלך אף שאינו שוה מאומה
מילון: