כִּסַּאר

כִּסַּאר

שבּור, שבּירה. כּינוי לשגיאותּ בּקריאה. בִּיכִּסִּר, שוגה בּקריאה.
שימושים ופתגמים: 

כִּסַּר פַוק אַלסֵּפַר, שגה שגיאותּ כּשקרא בּתּורה.

מילון: