גִעַאר

גִעַאר

פעולתּ החמור כּשמתּהפךּ על גבּו בּעפר כּדּי להתּחכּךּ,
שימושים ופתגמים: 

ואומרים על אדּם המאבּדּ אתּ היום בּשינה ואכילה בּלבּדּ ואינו עושה כּלום גַעִרָה וֻסקִיה.

מילון: