לַגּף

לַגּף

או: לַגוף. הכּנסתּ אוכּל מרובּה וחם לפה בחפזה (השווה גַרגַפֵה).
מילון: