אתַ׳אר

אתַ׳אר

שארית.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: יי"ש. ערק. "קַד פִי רַאסֻה אַתַ׳אר" – הוא כּבּר שתּוי.

מילון: