דַּאבַּהּ

דַּאבַּהּ

טיפש
שימושים ופתגמים: 
דַּאבַּהּ מִרְכַּאבַּהּ
טיפש (משול לחמור) שרוכבים עליו 
מילון: