סַאבִּע

סַאבִּע

מחלת הטיפוס אם לוקים במחלה ולא מתרפאים, מתים אחרי שבעה ימים, אבל אם הזיע החולה היטב במשך השבעה ימים ולא יצא לרוח, יתרפא ממנה.
שימושים ופתגמים: 

סַאבִּע אַרְבַּע-תְּעַש
טיפוס הנמשך ארבעה עשר יום

 

מילון: