וַקִיעֵה

וַקִיעֵה

מקרה לא טובּ.
שימושים ופתגמים: 

אוקְעַתּ אַלוַקִיעֵה, קרה המקרה הבּלתּי רצוי.

מילון: