בֲּנֵי

בֲּנֵי

בני
שימושים ופתגמים: 

אִדִּיהּ´ בְּנֵיהַם
תן (את זה) לצאצאי השדים

בֲּנֵי בֲּנֵיהַם
בְני בני השדים

בֲּנֵי חַבָּלָה
בני המזיקים

בֲּנֵי קְטוּרָה
מושג לבני גוי´ה
 
בֲּנֵיהַם
כינוי לצאצאי שדים

יַא בֲּנֵי חַבָּלָה
הוי בני המזיקים
קריאת רוגז לבני מזיקים כלפי מישהו שעשה או שמתנהג "להכעיס".

לֵילַתּ בֲּנֵיהַם
לילה איום בו שולטים שדים

מִן חַק בֲּנֵיהַם
אינו אלא מבני השדים.
אומרים זאת על אדם פוחז.

מְעַא בֲּנֵיהַם
לך עם צאצאי השדים

שַלוּהּ בֲּנֵיהַם
יקחוהו בני שדים

מילון: