וַקַּח

וַקַּח

בּכה בּכי גדּול, בּכה זמן רב. מקבּיל לבּיטוי "התּפוצץ מרוב בּכי״
מילון: