גִ'רארֵה

גִ'רארֵה

שק העשוי מאריג-גס, שממלאים אותּו תּבואה.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: דּבּר שחשבּ אדּם להישען ולהיסמךּ עליו ונהפךּ לו לרועץ. "דְּעַיֵנא אַלגִ'רַארֵה דִּוַאנִסנֵא אִקתַּלַבּתּ פַגַּעַתּנֵא", בּיקשנו אתּ השק להיותּ לנו ידּידּ והנה נהפךּ והפחידּ.

מילון: