גִרַּאס

גִרַּאס

מירוק. פעולתּ הצורף כּשהוא משפשף התּכשיטים, זה בּזה, כּדּי שילבּינו.
שימושים ופתגמים: 

בִיגַרִּס, ממרק.

מילון: