נֻקע

נֻקע

בּקע שמתּבּקע בּעקבם של הולכּי-יחף, בּימות החורף, מחמתּ הקור. רבּים אַנקַאע.
מילון: