גַּרְדּ

גַּרְדּ

בּגדּ אחדּ.
שימושים ופתגמים: 

על עני שאין לו אלא בּגדּ אחדּ אומרים: "מַא מִעֻה אִלֵּא גַּרְדּ וַאחִדּ".

מילון: