גִפַּי

גִפַּי

דּגירה,
שימושים ופתגמים: 

גַפַּו, דּגרו, דִּגַּאגֵּה גַּאפִיֵה, מצב התּרנגולתּ בּין טעינה לטעינה.

מילון: