אִסכֵּה

אִסכֵּה

הראני,
שימושים ופתגמים: 

אִסֵכּה-רַוִּינִי, נא הראה לי. אִסכֵּה-סִיר, נא לךּ. אִסכֵּה רִחלךּ מִן הַאנֵי, בּבּקשה לךּ מכּאן.

מילון: