אַמַדּ

אַמַדּ

הוראתּ זמן.
שימושים ופתגמים: 

אַמַדּ-שָֹעָה, כּדּי שעה. אַמַדּ-אַלרִיח, כּדּי נשיבתּ הרוח, כּלומר תּיכּף ומידּ.

מילון: