אַלִי

אַלִי

ש...,
שימושים ופתגמים: 

אֲלִי-פַוקָה, שעליו. אֲלִי-גַמבָה, שבּצדּו. אֲלִי-תִּחתָּה, שתּחתּיו. אֲלִי- שִׁקָּה, שבּצדּו.

מילון: