בָּנָה

בָּנָה

בנה, הקים
שימושים ופתגמים: 

בֲּנַא
בנה

ברכה לחתן
אֲלוֹ-הִים יִבְּנַה בֵּיתָךְ

מילון: