טֻנַּאן

טֻנַּאן

זמזום, קריאה בּלחש, שנשמע קול בּלי חיתּוך מילים.
מילון: