בִּנְדּוּק

בִּנְדּוּק

רובה
שימושים ופתגמים: 

אַלְבִּנְדּוּק יַא עֲלִי
הוי עלי עם הרובה
נהוג לומר על אדם הנמצא בדרך שוממה שבה שרצו רק קופים, וההולך בדרך חש בפחד לכן היה האדם אומר בקול רם, כאמור לעיל, כדי להבריח את הקופים.

מילון: