מִֹשַאוַרה

מִֹשַאוַרה

לחישה. דּבּור בּלחש. שַׁאוַרַה, לחש לו. בְּיִדּשַׁאוַרו, מתּלחשים. מדּבּרים בּלחש.
מילון: