בַּטְן

בַּטְן

בטן, חולי מעיים
שימושים ופתגמים: 

אָדָם יִצְגִ´ר פִ´י בַּטְנִהּ
האדם ימעיט (במזון) לבטנו

אֲנַא פַ´דְּי בְּטוּנַךּ
אני כפרת בטנך

אִצְגִ´ר בַּטְנַךּ
צמצם בטנך, חסוך ואל תהיה רעבתן

אִצְגְ´רִי פִ´י בַּטְנִש וִארְצַ´י דֵּינִש
צמצמי בצריכתך ושלמי חובך

אָרוּר בַּטַן גִּדְּלוֹ
ארורה הבטן שגדלתו
אומרים זאת על אדם רע מעללים

אָרוּר פֲּרִי בִּטְנָם
ארור פרי בטנם, קללה
מקללים את ההורים בעבור בנם, שאינו הולך בדרך הטוב.
 
בְּטוּנִהּ
חדרי בטנו (פרי בטן)

בַּטַן
בטן, כינוי לרחם

בַּטְנִי שֲוַּאנִי
בטני בוערת, מעי חמרמרו

כֲּבִּיר בַּטְן
גדול בטן, זללן

תְּמַאעֲטוּ בְּטוּנִהּ
כרכרה בטנו ברוב פחד

מילון: