קֻרטֻטֻם

קֻרטֻטֻם

פרי הקטניתּ הנקרא בּמשנה טופח. וניצניו נקראים בּמשנה חריע.
מילון: