קֻרטִיט

קֻרטִיט

דּבּר הקשה לאכלו מחמתּ יבשותּו. קִלֵּא קֻרטִיט, פולים שניקלו בּלי שרייה. בּהשאלה: אדּם קשה, קֻרטִיט.
מילון: