כֻּתּעֵה

כֻּתּעֵה

שיירי מטאטא, מטאטא מאוּכּל ובּלוי.
מילון: