טַפֹשַר

טַפֹשַר

או: מִטַפשֻר, מתּנפח ומבּליט התּפעלותּו מעצמו או ממלבּושו.
מילון: