נַצַע-אַלבַּאבּ

נַצַע-אַלבַּאבּ

זיעזע אתּ הדּלתּ וחבט בּה עדּ שנפתּחה.
מילון: