נֻפַּדִּי

נֻפַּדִּי

שעורה-בּעין. בּליטה קטנה הצומחתּ בּין ריסי העיניים וגורמתּ לכּאבים. וסגולתּו לדּעתּם: בּכּל בּוקר עורם החולה כּמה אבּנים קטנותּ זו על זו ומתּרחק מהן מעט וזורק בּהן אבּן ומפילן ואומר "יא נפדּי נפדּךּ לךּ גני קפדּךּ ״ כּךּ עושה שלשה ימים. והערבים מאמינים שאם משפשפים אתּ העין בּכּובע של יהודּי מועיל להם, לכּן היו אורבים ליהודּי חוטפים אתּ הכּובע מעל ראשו משפשפים אתּ העיניים וזורקים אתּ הכּובע לאחוריהם ובורחים.
מילון: