וַאגִּדּ

וַאגִּדּ

מלא כל טוב. וַאגְּדִּין מלאים כל טוב
מילון: