מַתּן

מַתּן

מירוס ועבּודּ כּדּי לרכּך הדּבּר. בּהשאלה: אִמתַּנָה, דּבּר עמו הרבּה עדּ שרככו וריצהו להסכּים לדּבּר.
מילון: