טַרַח-לָה,

טַרַח-לָה,

הוכיחו, הטיח בּפניו דּברים קשים.
מילון: