אֲבּוה

אֲבּוה

עזוב אותּו, זנח אותּו, התּייאש ממנו, אומרים כּן לאדּם שׁאבדּ לו דּבר ודּואג לו ומחפשו.
מילון: