לִגּע

לִגּע

פרוסתּ לחם קטנה, כּדּי לגימה אחתּ.
מילון: