וִדַּאפֵה

וִדַּאפֵה

כּישלון, נפילה בּפח, וַדַּף, נפל בּפח, נוקש.
מילון: