קִלֵּא

קִלֵּא

פולים-חיים, מבושלים או קלויים.
מילון: