דַּסַם

דַּסַם

שומן. דַּסִם, שָמן, דַּסֵמַה – משחו בּשומן.
שימושים ופתגמים: 

בּהשאלה: נתּן לו שוחדּ.

מילון: