כֻ'צַאט

כֻ'צַאט

לֶבֶּד-כּריכּה. נייר עבּה או מעובּדּ לכּריכתּ ספרים. מֻכ'צֻּט, כּורך-ספרים. אַכ'צֻטַה, כּריכותּ ספרים.
מילון: