כֻ'צמִי

כֻ'צמִי

אני שונא. כֻ'צמִי אַבּצֻרָה, אני שונא לראותּו, איני סובּלו.
מילון: