כַ'לעֵה

כַ'לעֵה

צליפה. פִעִל לָה כַ'לעֵה, הנחיתּ לו מהלומה, הצליף בּו.
מילון: