כֻ'מַיע

כֻ'מַיע

אוויל, טיפש בּלתּי מפותּח בּשכּלו, כּבדּ תּפיסה.
מילון: