בַּרקוק

בַּרקוק

קרוסטמלין הידּוע בּשם "מישמש".
מילון: