טַבַּקַה

טַבַּקַה

מחסן קטן, המשמש להחסנתּ פירותּ תּבואה וקמחים. רבּים טֻבִּיק.
מילון: