פִתִּר

פִתִּר

מגש גדּול ושטוח קלוע מנצרים וגומא.
מילון: