חִנַאךּ

חִנַאךּ

הקנטה, חַאנִכָּה, בִּיחַאנִכָּה, עשה משהו נגדּ רצונו כּדּי להקניטו.
מילון: