קַצרִיַה

קַצרִיַה

כּלי-חרס גדּול, עמוק, ופיו רחב מאדּ להחזקתּ מים וכּיוצא.
מילון: