לַאיֻץ

לַאיֻץ

עץ המיועדּ להסקה, שאינו לא לח ולא יבש.
מילון: